Farsang

A farsang hagyománya szép példája annak, ahogy a különböző történelmi korok eltérő kultúráinak szokásai összeolvadnak az idők folyamán. A télbúcsúztatás és a tavaszvárás ókori ünnepeinek kései változatai töltik ki ilyenkor az egyházi évkezdetet, a karácsonyi ünnepkört húsvéttól elválasztó időszakot.

Bővebben...
 
Vízkereszt – vízszentelés, Három Királyok, Krisztus megkeresztelése

Vízkereszt napja január 6. A római katolikusok ekkor szenteltek vizet és tömjént – innen eredeztethető a nap magyar neve. Az angolok „Twelfthday” (vagy „Twelfthnight”), azaz „tizenkettedik napként” (vagy estként, éjként) tartják számon, ami a karácsonytól eltelt időre, egyúttal a karácsonyi ünnepek befejeztére utal. Ezzel függ össze a köztudatban ma is jelen lévő szokás: ezen a napon illik leszedni a karácsonyfát.

Bővebben...
 
Január – Boldogasszony hava

Szűz Mária, BoldogasszonyA hónap névadója Janus (Ianus), a kezdet és a vég istene. A régi, tíz hónapot számláló római naptárban még nem szerepelt, februárral együtt csak az i. e. 700 körüli naptárreform idején jelent meg. A népi kalendárium szerint január Boldogasszony vagy Nagyboldogasszony hava – a katolikus egyház karácsony nyolcadnapján, január 1-jén tartja Szűz Máriának, Jézus anyjának ünnepét.

Bővebben...
 
Karácsony – szaturnáliából Jézus születésnapja

A vallásos kereszténységben Jézus születésének ünnepe, amely a századok során a család, a szeretet, a megbékélés általános ünnepévé vált. Régi karácsonyi szokás volt a gyerekek és a szegények megajándékozása – ami később az egymásra figyelésnek az ünnepi készülődés meghittségével párosuló gesztusaként terjedt el. Amit aztán a fogyasztói társadalom jórészt kényszerű vásárlási kötelezettséggé silányított – ám rajtunk múlik, hogy engedünk-e a tömegkultúra nyomásának vagy a karácsony őszintébb, emberibb megélésének útját választjuk. 

Bővebben...
 
Luca napja, Luca széke

Luca széleDecember 13., Luca napja sok más jeles naphoz hasonlóan egyaránt hordoz egyházi, keresztény hagyományokat és kötődnek hozzá attól teljesen független népszokások is. Szent Lucia, a syracusai vértanú ünnepe egyúttal a mai köznyelvben is gyakran használt szólás - úgy készül, mint Luca széke – forrása is. De ki is volt a szentté avatott Lucia, és mi is az a Luca széke?

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1 / 20 oldal